Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna dotyczy wszystkich zabiegów wykonywanych w celu likwidacji stanów zapalnych, kiedy pozostałe metody leczenia zachowawczego okazują się nieskuteczne oraz w celu poprawy warunków anatomicznych w jamie ustnej (ze wskazań protetycznych lub ortodontycznych).

W naszej Klinice oferujemy Państwu podstawowy oraz rozszerzony pakiet usług z zakresu chirurgii stomatologicznej:

- usuwanie zębów jedno - i wielokorzeniowych
- usuwanie pozostawionych korzeni zębów, zębów zatrzymanych, zębów mądrości, wyłuszczanie torbieli
- resekcje wierzchołków korzeni zębów
- hemisekcje zębów - usunięcie połowy zęba
- radektomia - zabieg polegający na usunięciu jednego korzenia zęba wielokorzeniowego
- plastyka połączenia ustno-zatokowego
- plastyka wyrostka zębodołowego
- podcięcie wędzidełka wargi
- zaopatrywanie pacjentów po urazach zębów i twarzy
- chirurgia przyzębia w tym zabiegi sterowanej regeneracji tkanek i chirurgia plastyczna przyzębia
- chirurgia przedprotetyczna - zabiegi polegające na poprawie warunków miejscowych przed wykonaniem uzupełnień protetycznych
- chirurgia przedimplantacyjna - podniesienie dna zatoki szczękowej itp.